ŠVOUČ 2019

Dňa 13. marca 2019 sa na Katedre germanistiky FF konala prehliadka študentských vedeckých a umeleckých prác. Tento rok sa jej zúčastnilo 6 študentiek a študentov. V sekcii Nemecký jazyk v teórii a praxi predstavili zaujímavé práce, v ktorých sa venujú využitiu projektov vo vyučovaní nemeckého jazyka, zmenám súčasného nemeckého jazyka pod vplyvom nových médií, využitiu dialektov v turizme, skratkám v tlači, konceptu úspešných rakúskych firiem a negácii v nemčine.

Víťazom srdečne gratulujeme!
1. miesto – Tadeáš Palko (2. Mgr. UAP)
2. miesto – Alexandra Mega (3. Bc. NHP)
3. miesto – Martina Smatanová (2. Mgr. UAP)

Deň otvorených dverí 2019

Dňa 21.02.2019 si Katedra germanistiky FF UKF v Nitre pripravila v rámci Dňa otvorených dverí pre záujemcov o štúdium nemeckého jazyka zaujímavý a pestrý program. Pedagógovia katedry spolu so študentami  predstavili žiakom stredných škôl a gymnázií študijné programy, ktoré je na našej katedre možné študovať, porozprávali nielen o študentskom živote a Nitre, ale aj o uplatnení v praxi. Na záver podujatia si záujemcovia o štúdium na našej katedre vyskúšali znalosti nemeckého jazyka prakticky v zábavných interaktívnych hrách.

Exkurzia v rakúskej poisťovni UNIQA

Dňa 12.12.2018 mali študenti študijných programov nemčina v hospodárskej praxi, prekladateľstvo a tlmočníctvo a učiteľstvo akademických predmetov možnosť nahliadnuť do každodenného fungovania rakúskej poisťovacej spoločnosti UNIQA,  ktorá má svoje zastúpenie v Nitre. Na úvod im pracovníčky poisťovne predstavili jednotlivé oddelenia a oboznámili ich s úlohami, ktoré tieto oddelenia plnia. Svoje doterajšie znalosti z poisťovacej nemčiny si naši študenti precvičili v rámci ukážkovej hodiny s lektorkou z Inštitútu jazykovej a kultúrnej komunikácie E-KU v Nitre . Pokračovať v čítaní “Exkurzia v rakúskej poisťovni UNIQA”