Deutsch kreativ

Dňa 28.09.2018 zorganizovala Katedra germanistiky FF UKF v spolupráci s vydavateľstvom Hueber Verlag a distribútorom jazykovej literatúry OXICO metodicko-didaktický seminár pre 21 učiteľov nemeckého jazyka základných, stredných a jazykových škôl z celého Slovenska. PhDr. Viera Hutarová z vydavateľstva Hueber Verlag, ktorá seminár viedla, predstavila pútavou formou učebnice nemeckého jazyka Beste Freunde a Schritte international neu. Prácu s učebnicami si mohli účastníci seminára vyskúšať v skupinovej práci. Seminára sa zúčastnili aj naši študenti germanistiky, budúci učitelia nemeckého jazyka. Pokračovať v čítaní “Deutsch kreativ”