Na návšteve v spoločnosti Henkel Slovensko

Dňa 10.04.2019 zorganizovala Katedra germanistiky FF pre študentov študijných programov nemčina v hospodárskej praxiprekladateľstvo a tlmočníctvo jednodňovú odbornú exkurziu v nemeckej spoločnosti Henkel Slovensko v Bratislave. Zástupcovia spoločnosti Henkel si pre našich študentov pripravili zaujímavý a pestrý program, ktorý pozostával z úvodnej prednášky o histórii a súčasnosti spoločnosti, z prezentácie jednotlivých oddelení a ich úloh a možností zamestnania počas štúdia a po jeho úspešnom ukončení. V rámci interaktívnych úloh a zábavného kvízu si študenti mohli otestovať poznatky o spoločnosti Henkel, ktoré im boli sprostredkované v rámci prednášky a prezentácie jednotlivých oddelení. Pokračovať v čítaní “Na návšteve v spoločnosti Henkel Slovensko”

Návšteva nemeckého veľvyslanca na UKF

Dňa 3. apríla 2019 zavítal na pôdu UKF nemecký veľvyslanec, Dr. Joachim Bleicker. Počas svojej návštevy sa stretol aj so študentami našej katedry.  Diskutovalo sa nielen o postavení nemeckého jazyka v Európe a vo svete, ale aj o blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu a úlohách Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave.

Foto: Ľ. Balko (Mediálne oddelenie UKF)

Verstehen. Verstanden? Konkret!

Dňa 25.03.2019 sa na Katedre germanistiky FF konal pod odborným vedením PaedDr. Juliany Greňovej literárny workshop Verstehen. Verstanden? Konkret! Literárneho workshopu sa zúčastnili žiačky a žiaci 4. ročníka bilingválneho Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre a študentky 1. ročníka magisterského a 2. ročníka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s nemeckým jazykom. Pokračovať v čítaní “Verstehen. Verstanden? Konkret!”