Partnerstvá

 

Katedra germanistiky FF UKF aktívne spolupracuje s početnými domácimi a zahraničnými univerzitami a vzdelávacími inštitúciami.

Domáce inštitúcie:

Zahraničné inštitúcie: