Štipendiá

 

Študenti Katedry germanistiky majú možnosť uchádzať sa o štipendiá a stráviť tak dlhší či kratší čas v nemecky hovoriacich krajinách. Štipendiá ponúka každoročne Nemecká akademická výmenná agentúra DAAD a Rakúska akademická výmenná agentúra OeAD. V rámci štipendijného programu Akcia Rakúsko – Slovensko je možné získať o. i. aj štipendium na letné jazykové kurzy, ktoré sa konajú vo vybraných rakúskych univerzitných mestách. Všetky štipendijné ponuky sa nachádzajú na stránkach SAIA.

Obľúbené sú aj výmenné študijné pobyty a stáže ERASMUS+, ktoré spravidla trvajú jeden semester. Katedra germanistiky má aktuálne podpísané zmluvy s nasledovnými vzdelávacími inštitúciami:

Magisterské štúdium:

1. Univerzita Passau (http://www.uni-passau.de)

2. Univerzita Bayreuth (http://www.uni-bayreuth.de)

Bakalárske štúdium:

1. Univerzita Ludwiga Maximilána Mníchov (http://www.uni-muenchen.de)

2. Vysoká škola pedagogická Schwäbisch-Gmünd (http://www.ph-gmuend.de)

3. Vysoká škola pedagogická Horné Rakúsko, Linz (http://www.ph-ooe.at/?no_cache=1)

 

Aktuálne štipendijné ponuky sú zverejnené na internetovej stránke (Aktuálne) a informačnej nástenke katedry.

 

Kontaktní partneri:

Štipendiá DAAD (Dr. Daniel Krause, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

Štipendiá OeAD (MMag. Dr. Ian Innerhofer, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

Akcia Rakúsko – Slovensko (MMag. Dr. Ian Innerhofer, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

ERASMUS+ (PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. )

 

Využite šancu a spoznajte študentský život v nemecky hovoriacich krajinách!