Rakúsko-slovenská letná škola v Nitre

7.-20. júla 2019 sa v Nitre zišlo 26 zanietených rakúskych a slovenských vysokoškolákov a akademických pracovníkov, aby si v rámci rakúsko-slovenskej letnej školy zdokonalili nielen svoje znalosti nemčiny a slovenčiny, ale dozvedeli sa aj niečo viac o histórii a kultúre svojho suseda a spoznali zaujímavé a pre mnohých nové miesta Slovenska.
Tohtoročná rakúsko-slovenská letná škola bola výnimočná už aj preto, že oslávila svoje 20. jubileum. Prvú rakúsko-slovenskú letnú školu zorganizovala v roku 1999 Gabriele Bauer, rakúska lektorka pôsobiaca na Katedre germanistiky FF UKF. Odvtedy sa rakúsko-slovenská letná škola konala s menšími prestávkami striedavo v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove a Nitre. V Nitre sa pritom tento rok uskutočnila už deviatykrát, čo je v porovnaní s inými univerzitami najviac.

Intenzívnu dopoludňajšiu jazykovú výučbu dopĺňali rôznorodé tandemové aktivity, celodenné poznávacie výlety do Banskej Štiavnice, Komárna, Kolárova a Topoľčianok, odborné prednášky pozvaných hostí, výstup na Zobor a spoločná tvorba časopisu „Firhang auf!“.

Jedinečným zážitkom bolo pre účastníkov letnej školy aj popoludnie strávené s folklórnou skupinou Zobor a ženskou speváckou skupinou Vranky. Rakúsko-slovenskú letnú školu zorganizovala Katedra germanistiky FF v spolupráci s rakúskym partnerom FH Burgenland v Eisenstadte. Letná škola sa aj tento rok konala vďake finančnej podpore Akcie Rakúsko-Slovensko a Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave.

Rakúsko-slovenská letná škola 2019 v médiách:
RTVS _ Radio Slowakei International

SME_MY NITRA

Foto: Mgr. Renáta Pavlová, PhD., Mgr. Peter Horváth, PaedDr. Oľga Wrede, PhD.