Absolventi

Vďaka štúdiu nemeckého jazyka a literatúry na našej katedre sa naše absolventky a absolventi úspešne uplatnili vo vzdelávacích, kultúrno-spoločenských a významných politických inštitúciách doma i v zahraničí.

Branislav Bédi, vysokoškolský učiteľ na Islandskej univerzite v Reykjavíku

Michal Dvorecký, vysokoškolský učiteľ na Univerzite Viedeň

Slávka Lorenzen-Menkynová, učiteľka nemčiny na Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel

Peter Majer, spravodajca RTVS v Bruseli/hovorca NBS

Eva Maliková, učiteľka nemčiny na City College v New Yorku

Marcela Mokráňová, referentka Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave

Katarína Psicová, tlmočníčka v európskych inštitúciách v Bruseli

Slávka Rude-Porubská, prekladateľka beletrie a autorka učebníc

Michal Vančo, tlmočník v európskych inštitúciách v Bruseli