Partnerstvá

Sekcia germanistiky aktívne spolupracuje s početnými domácimi a zahraničnými univerzitami, vzdelávacími inštitúciami a partnermi z praxe.

Domáce inštitúcie

Zahraničné inštitúcie

Partneri z praxe