Rakúsko-slovenská letná škola v Nitre

7.-20. júla 2019 sa v Nitre zišlo 26 zanietených rakúskych a slovenských vysokoškolákov a akademických pracovníkov, aby si v rámci rakúsko-slovenskej letnej školy zdokonalili nielen svoje znalosti nemčiny a slovenčiny, ale dozvedeli sa aj niečo viac o histórii a kultúre svojho suseda a spoznali zaujímavé a pre mnohých nové miesta Slovenska.
Tohtoročná rakúsko-slovenská letná škola bola výnimočná už aj preto, že oslávila svoje 20. jubileum. Prvú rakúsko-slovenskú letnú školu zorganizovala v roku 1999 Gabriele Bauer, rakúska lektorka pôsobiaca na Katedre germanistiky FF UKF. Odvtedy sa rakúsko-slovenská letná škola konala s menšími prestávkami striedavo v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove a Nitre. V Nitre sa pritom tento rok uskutočnila už deviatykrát, čo je v porovnaní s inými univerzitami najviac.

Pokračovať v čítaní “Rakúsko-slovenská letná škola v Nitre”

Gramatika hravo a zrozumiteľne

Katedra germanistiky FF zorganizovala dňa 12.04.2019 v spolupráci s vydavateľstvom Hueber a distribútorom jazykovej literatúry OXICO metodicko-didaktický seminár pre 15 učiteľov nemeckého jazyka základných, stredných a jazykových škôl pod názvom „Gramatika hravo a zrozumiteľne“. Semináru sa zúčastnili aj študenti bakalárskeho a magisterského študijného programu učiteľstvo akademických predmetov. Išlo o druhé spoločné podujatie katedry germanistiky a vydavateľstva Hueber v tomto akademickom roku. Seminár viedla skúsená lektorka vzdelávania učiteľov nemeckého jazyka PhDr. Veronika Hutarová. O tom, že gramatika nemusí byť iba nudný „dril“, ale že sa dá vyučovať aj inak, sa presvedčili účastníci seminára aj vďaka praktickým ukážkam úloh, ktoré na prvý pohľad ako gramatické cvičenia ani nevyzerajú. Na seminári sa diskutovalo aj o tom, ako žiakov naučiť gramatické štruktúry rozpoznávať, ako chápať súvislosti medzi nimi a ako ich správne používať.