Katedra germanistiky

Vitajte na stránke
Katedry germanistiky FF UKF v Nitre!

 

Termín prihlasovania na bakalárske štúdium nemčina v hospodárskej praxi (denné štúdium) predĺžený do 31.05.2017
Bližšie informácie tu

 

NOVÝ BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM - ŽURNALISTIKA/NEMČINA V HOSPODÁRSKEJ PRAXI - termín prihlasovania do 18.08.2017
Infoleták tu


Nemecký jazyk - Učiteľstvo akademických predmetov

Nemčina v hospodárskej praxi

 

 


16.02.2017 - Deň otvorených dverí
Prečo nemčina? Prečo Nitra?