Pracovníci

Vedúca katedry romanistiky a germanistiky

prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
E-mail: estranovska@ukf.sk

Zástupca pre sekciu germanistiky

Mgr. Ervín Weiss, PhD.
E-mail: eweiss@ukf.sk

Zástupca pre sekciu romanistiky

doc. PhDr. Natália Rusnáková, PhD.
E-mail: nrusnakova@ukf.sk

Referent

Mgr. Janka Špacírová
E-mail: jspacirova@ukf.sk
tel.: +421 37 6408 391

Profesori

prof. Mirko Lampis, PhD. (ŠJ)
E-mail: mlampis@ukf.sk

prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD.
E-mail: rkralik@ukf.sk

Docenti

doc. Fabiano Gritti, PhD. (TJ)
E-mail: fgritti@ukf.sk

doc. Magda Kučerková, PhD. (ŠJ)
E-mail: mkucerkova@ukf.sk

doc. PaedDr. Mária Horníčková, PhD. (FJ)
E-mail: mhornickova@ukf.sk

doc. Martin Štúr, PhD. (ŠJ)
E-mail: mstur@ukf.sk

doc. PhDr. Natália Rusnáková, PhD. (FJ)
E-mail: nrusnakova@ukf.sk

Odborní asistenti

Mgr. Zuzana Civáňová, PhD. (ŠJ)
E-mail: zcivanova@ukf.sk

Mgr. Ervín Weiss, PhD. (NJ)
E-mail: eweiss@ukf.sk

dr. Paolo Di Vico, PhD (TJ)
E-mail: pdvico@ukf.sk

Mgr. Anikó Ficzere, PhD.
E-mail: aficzere@ukf.sk

Lektori

Yannick Baumann, M.A. (DAAD-Lektor)

Interní doktorandi

Mgr. Linda Adlerová
E-mail: linda.adlerova@ukf.sk

Mgr. Paula Píšová
E-mail: paula.pisova@ukf.sk

Mgr. Ivan Haringa
E-mail: ivan.haringa@ukf.sk

Študijný poradca (tútor)

doc. Martin Štúr, PhD. (konzultácie dohodou)
E-mail: mstur@ukf.sk

Koordinátor Erasmus+

prof. Mirko Lampis, PhD.
E-mail: mlampis@ukf.sk