Pracovníci

vedúca katedry zástupkyňa vedúcej katedry sekretariát
PaedDr. Oľga Wrede, PhD. doc. Viera Chebenová, PhD. Jaroslava Kóňová
docentka profesorka docentka
doc. Viera Chebenová, PhD. prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
odborný asistent odborná asistentka odborný asistent odborná asistentka
Mgr. Ján Čakanek, PhD. PhDr. Beáta Hockicková, PhD. Mgr. Ervín Weiss, PhD. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
zahraničný lektor (DAAD) zahraničná lektorka (OeAD)
Yannick Baumann, M.A. (Nemecko) Mag. phil. Elisabeth Vergeiner (Rakúsko)