Výskum

O vynikajúcej úrovni vedecko-výskumnej činnosti na Katedre germanistiky svedčí aj skutočnosť, že sa na katedre riešilo niekoľko domácich a zahraničných projektov výskumného (VEGA, APVV) a kultúrno-edukačného zamerania (KEGA, ESF) a taktiež mobilitné projekty Leonardo da Vinci podporované EÚ. Členovia Katedry germanistiky participujú zároveň tak na projektoch iných pracovísk UKF v Nitre, ako aj na projektoch iných univerzít doma a v zahraničí.

Aktuálne projekty

Ukončené projekty