Nemecky interaktívne a hravo

Katedra germanistiky FF UKF dňa 5. novembra 2018 pripravila pre žiakov základných škôl a gymnázií z Nitry workshop Nemecky interaktívne a hravo (Deutsch interaktiv und spielerisch). Zúčastneným atraktívnou formou sprostredkovala poznatky o literatúre pre deti a mládež a o reáliách nemecky hovoriacich krajín. Podujatie doplnila katedra výstavou literárnych diel v nemeckom jazyku – prevažne rozprávok, poviedok, románov, ale aj kníh nemeckej gramatiky. Podujatie sa konalo v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Viac pozri tu