Aktuálne projekty

Rozvíjanie mediálnej a jazykovej kompetencie v medziodborovom štúdiu hospodárskej nemčiny a žurnalistiky – tvorba audio- a video-podcastov (2019-2021), KEGA 029UKF-4/2019

zodpovedná riešiteľka: PaedDr. Oľga Wrede, PhD.
spoluriešitelia z katedry:  doc. Viera Chebenová, PhD.
externá spoluriešiteľka:  Mag. Katrin Litschko (Karpatenblatt)

Intervenčný program na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku (2019-2021), VEGA 1/0062/19

zodpovedná riešiteľka: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
spoluriešitelia z katedry:  PhDr. Beáta Hockicková, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD., Ing. Mgr. Svetlana Stančeková

Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku (2018-2022), APVV-17-0071

zodpovedná riešiteľka: doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
spoluriešitelia z katedry:  PhDr. Beáta Hockicková, PhD., Mgr. Ervín Weiss, PhD., Ing. Mgr. Svetlana Stančeková, Mgr. Anikó Ficzere