Gramatika hravo a zrozumiteľne

Katedra germanistiky FF zorganizovala dňa 12.04.2019 v spolupráci s vydavateľstvom Hueber a distribútorom jazykovej literatúry OXICO metodicko-didaktický seminár pre 15 učiteľov nemeckého jazyka základných, stredných a jazykových škôl pod názvom „Gramatika hravo a zrozumiteľne“. Semináru sa zúčastnili aj študenti bakalárskeho a magisterského študijného programu učiteľstvo akademických predmetov. Išlo o druhé spoločné podujatie katedry germanistiky a vydavateľstva Hueber v tomto akademickom roku. Seminár viedla skúsená lektorka vzdelávania učiteľov nemeckého jazyka PhDr. Veronika Hutarová. O tom, že gramatika nemusí byť iba nudný „dril“, ale že sa dá vyučovať aj inak, sa presvedčili účastníci seminára aj vďaka praktickým ukážkam úloh, ktoré na prvý pohľad ako gramatické cvičenia ani nevyzerajú. Na seminári sa diskutovalo aj o tom, ako žiakov naučiť gramatické štruktúry rozpoznávať, ako chápať súvislosti medzi nimi a ako ich správne používať.