Štúdium
Interné štúdium

 

Katedra germanistiky FF UKF v Nitre ponúka aktuálne tri študijné programy:

1) Nemecký jazyk a literatúra (dvojodborové štúdium v kombinácii s iným predmetom) - bakalárske a magisterské štúdium

2) Nemčina v hospodárskej praxi (jednoodborové štúdium) - bakalárske štúdium

3) Žurnalistika - Nemčina v hospodárskej praxi (medziodborové štúdium ) - bakalárske štúdium

Bližšie informácie nájdete tu

TERMÍN PRIHLASOVANIA na akademický rok 2018/2019
- bakalárske štúdium 31.03.2018
- magisterské štúdium 30.04.2018
(bližšie informácie tu)

Čítať celý článok...
 
Externé štúdium

 

Učiteľský študijný odbor Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii s iným predmetom je možné absolvovať aj externou formou v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia.

Študijný program Nemčina v hospodárskej praxi je možné absolvovať v externej forme iba v rámci bakalárskeho štúdia.

Študijný program Žurnalistika - Nemčina v hospodárskej praxi je možné absolvovať v externej forme iba v rámci bakalárskeho štúdia.

Bližšie informácie nájdete tu

TERMÍN PRIHLASOVANIA na akademický rok 2018/2019
- bakalárske štúdium 31.03.2018
- magisterské štúdium 30.04.2018
(bližšie informácie tu)

 

Čítať celý článok...
 
Rozširujúce štúdium

 

Okrem bakalárskeho a magisterského štúdia ponúka Katedra germanistiky aj trojročné rozširujúce štúdium nemeckého jazyka a literatúry. Toto štúdium je určené absolventom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním učiteľského zamerania.

Čítať celý článok...
 
Rigorózne konanie

 

V rámci tzv. rigorózneho konania v odbore Nemecký jazyk a literatúra je na Katedre germanistiky FF UKF možné získať titul doktor pedagogiky (PaedDr.). Na jeho získanie je potrebné úspešne absolvovať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu.

Čítať celý článok...